mokymo centras
Mokymai

Savo ir kitų įmonių darbuotojams vykdome šiuos mokymus:

 • „95 kodas“
 • C, CE kategorijų įgijimas
 • Ekonominis vairavimas
 • Praktinių įgūdžių vertinimas (Testdrive)

 

 • 95 KODAS

Kuriems vairuotojams “95 kodas” privalomas?

95 kodas – pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ir / arba keleiviams vežti. Skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 12-ame stulpelyje.

Naujiems C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams įgyvendinant 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59EB „Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo“ visų Europos Sąjungos šalių būsimiems profesionaliems vairuotojams, norintiems vežti krovinius ir keleivius komerciniais tikslais (t.y. už atlygį) privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias / kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Visiems C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams, norintiems gabenti krovinius ir įgijusiems vairavimo teisę po 2009 m. rugsėjo 10 dienos ir visiems D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams, norintiems vairuoti autobusus ir vežti keleivius, įgijusiems vairavimo teisę po 2008 m. rugsėjo 10 dienos privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias / kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Jau turintiems C1, C1E, C, CE kategorijos vairuotojo pažymėjimą iki 2009 m. rugsėjo 10 dienos ir D1, D1E, D, DE vairuotojams iki 2008 m. rugsėjo 10 dienos vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais privalo atnaujinti žinias, išklausę specialius 35valandų kursus ir įgyti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus.

Pradinės profesinės kvalifikacijos vairuotojai neprivalo įgyti tik tuo atveju, kai keleivius ir krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais.

Pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo programos tikslas - parengti transporto priemonių vairuotoją kroviniams vežti, išmanantį saugos taisykles, gebantį teisingai ir saugiai krauti krovinius bei racionaliai vairuoti.

Įgytos teorijos žinios tikrinamos kvalifikacijos egzamino metu. Asmenims, išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą, išduodamas profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, patvirtinantis įgytą profesinę kvalifikaciją.

 

Periodinės profesinės kvalifikacijos programos tikslas - atnaujinti vairuotojo žinias ir gebėjimus apie krovinių pakrovimą ir įtvirtinimą, racionalų ir ekonomišką vairavimą, supažindinti su reglamentų ir kitų norminių aktų pakeitimais, kurių privaloma laikytis vežant bei pakraunant (iškraunant) krovinius

 

 • C, CE KATEGORIJŲ ĮGIJIMAS

C kategorijos vairuotojų mokymas

 

C kategorija

Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Ne jaunesni kaip 21 metų amžiaus, B arba B ir C1 kategorijų transporto priemonių vairuotojai.

Mokymosi trukmė:

4 savaitės  52 val., iš jų praktinis vairavimas – 15 val.

Mokymosi kaina:

299 EUR

Papildomo vairavimo kursų kainos:

C kategorijos 1 praktinio vairavimo akademinė valanda  – 25 EUR

Atsiskaitymo už vairavimo kursus kainos ir būdai:

 -  dalimis - pagal mokymo sutartyje numatytą mokėjimų grafiką;

 -  išsimokėtinai  - išsimokėjimo terminas nuo 3 iki 12 mėnesių, yra papildomų sąlygų;

 -  visa suma - bet kada iki kursų pabaigos galima sumokėti visą mokėtiną sumą.

Baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus išduodamas liudijimas, patvirtinantis mokymo kurso baigimą ir suteikiantis teisę laikyti egzaminą VĮ „Regitra“.

 

CE kategorijos vairuotojų mokymas

 

CE kategorija

C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

ne jaunesni kaip 21 metų amžiaus, C kategorijos transporto priemonių vairuotojai.

Mokymosi trukmė:

4 savaitės arba 42 val., iš jų praktinis vairavimas – 15 val.

Mokymosi kaina:

299 EUR

Papildomo vairavimo kursų kainos:

CE kategorijos 1 praktinio vairavimo valanda  – 30 EUR

Atsiskaitymo už vairavimo kursus kainos ir būdai:

 -  dalimis - pagal mokymo sutartyje numatytą mokėjimų grafiką;

 -  išsimokėtinai  - išsimokėjimo terminas nuo 3 iki 12 mėnesių, yra papildomų sąlygų;

 -  visa suma - bet kada iki kursų pabaigos galima sumokėti visą mokėtiną sumą.

Baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus išduodamas liudijimas, patvirtinantis mokymo kurso baigimą ir suteikiantis teisę laikyti egzaminą VĮ „Regitra“.

 

C ir CE kategorijos vairuotojų mokymas

 

CE kategorija

Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

CE kategorija

C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Ne jaunesni kaip 21 metų amžiaus, B arba B ir C1 kategorijų transporto priemonių vairuotojai.

Mokymosi trukmė:

6 savaitės arba 70 val., iš jų praktinis vairavimas – 30 val.

Mokymosi kaina:

499 Eur  (C+CE+95 kodas dabar tik 699 Eur)

Papildomo vairavimo kursų kainos:

C kategorijos 1 praktinio vairavimo akademinė valanda – 25 EUR

Atsiskaitymo už vairavimo kursus kainos ir būdai:

 -  dalimis - pagal mokymo sutartyje numatytą mokėjimų grafiką;

 -  išsimokėtinai  - išsimokėjimo terminas nuo 3 iki 12 mėnesių, yra papildomų sąlygų;

 -  visa suma - bet kada iki kursų pabaigos galima sumokėti visą mokėtiną sumą.

Baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus išduodamas liudijimas, patvirtinantis mokymo kurso baigimą ir suteikiantis teisę laikyti egzaminą VĮ „Regitra“.

 

 • EKOVAIRAVIMAS

Ekovairavimas - tai ekonomiškas bei ekologiškas vairavimas, kuris yra labai svarbus mažinant taršą vietos aplinkai, tuo pačiu mažinant išmetamų CO2 dujų kiekį, neigiamai veikiantį klimatą planetoje.
Ekonomiškas vairavimas - tai gerai suplanuoti sprendimai eismo situacijose, jėgų, veikiančių transporto priemonę, teisingas išnaudojimas, tinkamas šiuolaikinės inžinerijos pasiekimų panaudojimas.

Ekovairavimas leidžia sklandžiau vairuoti, o tai:

 • Mažesnės degalų sąnaudos;
 • Mažesnis transporto priemonės dėvėjimasis;
 • Mažiau dujų išmetimo bei triukšmo, mažesnė tarša aplinkai;
 • Mažesnė įtampa vairuotojui, mažiau streso.

Sklandus ir ekonomiškas vairavimo stilius lemia ir didesnį saugumą keliuose.

 

 • KITI MOKYMAI (organizuojami TIK UAB „Vlantana“ darbuotojams)
 • TAPA (aukštos vertės krovinių gabenimas)
 • GDP (farmacinių krovinių gabenimas)
 • Bendrieji kvalifikaciniai mokymai (darbo ir poilsio režimas, krovinių tvirtinimas, temperatūriniai pervežimai ir pan.)