mokymo centras
95 kodas

Pradinė profesinė kvalifikacija kroviniams ir/arba keleiviams vežti („95 kodas“)

Kas tai? Kuriems vairuotojams „95 kodas“ privalomas?

„95 kodas“ - pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ir/arba keleiviams vežti. Skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 12 stulpelyje.

Naujiems C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams įgyvendinant 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB „ Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo“ visų Europos Sąjungos šalių būsimiems profesionaliems vairuotojams, norintiems vežti krovinius ir keleivius komerciniais tikslais (t.y. už atlygį) privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias/kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Visiems C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams, norintiems gabenti krovinius ir įgijusiems vairavimo teisę po 2009 m. rugsėjo 10 dienos ir visiems D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams, norintiems vairuoti autobusus ir vežti keleivius, įgijusiems vairavimo teisę po 2008 m. rugsėjo 10 dienos privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias/kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Jau turintiems C1, C1E, C, CE kat. vairuotojo pažymėjimą iki 2009 m. rugsėjo 10 dienos ir D1, D1E, D, DE vairuotojams iki 2008 m. rugsėjo 10 d. vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais iki 2013 m. rugsėjo 10 d. visi autobusų vairuotojai, ir iki 2014 m. rugsėjo 10 d. ir visi krovininių automobilių vairuotojai privalės atnaujinti žinias išklausę specialius 35 valandų kursus (kursų trukmė – iki savaitės) ir įgyti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus.

Pradinės profesinės kvalifikacijos vairuotojai neprivalo įgyti tik tuo atveju, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais.